News

ผู้ดูแลสามารถแจ้งข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เช่น แจ้งเตือนการซ่อมแซมไฟบริเวณทางเดินของที่พัก ให้กับผู้เช่าได้ผ่านทาง Application ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย